Om föreningen

Östergötlands Brukshästklubb bildades i januari 1979 på Åtvidabergs Stadshotell. Vi samarbetar med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska Fjordhästföreningen. Samarbetar även med övriga raser. Vi åtar oss olika köruppdrag och anordnar släd- och vagnsutflykter, film och föredragskvällar, skogs- och jordbruksdagar, ridaktiviteter samt diverse kurser och cirklar.

Östergötlands brukshästklubb samarbetar med:

Nordsvenska hästen i Östergötland Kontakt: Kåre Gustavsson 0122-504 63

Östergötlands fjordhästförening Kontakt: Linda Åhlén Mobil: 072-18120 36 

Östergötlands ardennerklubb Kontakt: Anna Lundberg mobil 070-82204 93